DATOS MACRO DE HOY........investing

HoraDiv.EventoActualPrevisiónAnterior
Eventos económicos recientes
12:00  BRLIPC (Anual) 2,80%2,80%
12:00  BRLIPC (Mensual)2,95%0,30%0,28%
11:55  EURSubasta de deuda alemana a 10 años (Bund)0,540% 0,300%
10:30  GBPProducción manufacturera (Mensual)0,4%0,3%0,3%
10:30  GBPBalanza comercial-12,23B-11,00B-11,68B
10:30  GBPProducción industrial (Mensual)0,4%0,4%0,2%
10:30  GBPBalanza comercial no comunitaria-4,67B-2,60B-3,37B